Изготвяне на Маркетингова Стратегия * устен вариант - 750 лв. * писмен вариант - 1 250 лв.


  • Категория: Business
  • Продължителност: 12:30 Часа
  • местоположение:Online Link

Цена:лв750 - лв1250

 

описание

Here you can add more information about the service that is offered for booking.